Uskon ja tieteen yhteentörmäys

Välillä tuntuu, että usko ja tiede eivät mahdu samaan pöytään. Esimerkkinä väittely siitä, onko evoluutioteoria totta vai uskoako Raamatun luomiskertomusta, putkahtaa tuon tuosta keskustelu- ja mielipidepalstoille. Valitettavan usein keskustelun taso on aivan luokatonta, ja puolustaessaan kantaansa mutkia oiotaan, asioita vääristellään ja vastapuolta mustamaalataan. Tätä tapahtuu tasaisesti molemmin puolin rintamalinjaa.

Sille, joka toisaalta ihmettelee ongelmaa, mutta ei oikeastaan ole kiinnostunut uppoutumaan kymmeniin asiasta kirjoitettuihin kirjoihin, on asiaan onneksi melko helppo ratkaisu.

Ratkaisu on yksinkertainen: tiede ei ole uskontoa, ja uskonto ei ole tiedettä.

Käydään ensin läpi, mitä tiede on. Tiede tutkii asioita, ja tekee niiden perusteella hypoteeseja. Tutkimusmenetelmät on pystyttävä kuvaamaan tarkasti, ja tutkimustulokset on oltava toistettavissa. Tuloksista yleensä kirjoitetaan tieteellinen julkaisu. Sitten tutkitaan lisää, jotka joko vahvistavat hypoteesia, muuttavat sitä tai joissain tapauksissa voivat jopa romuttaa koko hypoteesin, jolloin on tarpeen miettiä uusi hypoteesi. Saattaa siis olla, että jonkin tieteellisen julkaisun tulokset kumotaan myöhemmissä julkaisuissa. Tiede puhtaimmillaan perustuu tähän, ja aito tiedemies pystyy hylkäämään silmiään räpäyttämättä oman hypoteesinsa, jos uudet tukimustulokset kumoavat sen.

Evoluutioteoria on hypoteesi. Tutkijat ovat tehneet paljon tutkimusta ja löytöjä, ja tämän pohjalta rakentaneet evoluutioteorian, joka edelleen elää ja muuttuu. Monet tutkimustulokset tukevat evoluutioteoriaa, jotkut tulokset ovat aiheuttaneet painetta sen muuttamiselle, ja osa on suoraan jopa ristiriitaisia teorian kanssa. Kuitenkin evoluutioteoria on tällä hetkellä vähiten huono tieteen hypoteesi siitä, miten elämä olisi voinut kehittyä.

Mitä sitten on uskonto? Nimi kertoo kaiken: uskotaan johonkin, joita ei voi suoraan numeroin todistaa. Uskonnossa ei ole hypoteeseja, on vain totuus. Kristitylle Raamatun teksti on totuus. Osa asioista voidaan todentaa historiallisiksi tapahtumiksi, mutta sen, saiko Mooses oikeasti kepin kolautuksella veden virtaamaan ja herättikö Jeesus oikeasti Lasaruksen kuolleista, ei voida tieteellisesti todistaa. Kristitty ihminen uskoo, että näin tapahtui, ja se on totuus.

Palataan takaisin tieteen ja uskonnon väittelyyn evoluutiosta. Ongelma tulee tieteentekijöiden suunnalta siinä kohtaa, kun evoluutioteoriaa aletaan pitää puhtaana kumoamattomana totuutena, ja unohdetaan, että se on edelleen vain hypoteesi. Tällöin tiede on muuttunut uskonnoksi. Aivan liian usein tieteen puolustaja sortuu väittelyssä kohtalokkaaseen lauseeseen: ”minä uskon evoluutioteoriaan”.

Uskonihmisten kompastuskivi on taas se, että Raamattua pidetään tieteellisenä julkaisuna, ja sen avulla pyritään kumoamaan tieteellisiä hypoteeseja. Raamattu ei täytä tieteellisen julkaisun kriteerejä: Raamatun kertomuksissa ei kuvata menetelmiä ja siinä kerrotut asiat eivät ole toistettavissa. Jos Raamattu sanoo, että maailman ikä on 6000 vuotta, sen avulla ei voi yrittää kumota tieteellistä julkaisua jonka mukaan maailman ikä on 13,8 miljardia vuotta. Toinen on uskonnon totuus, toinen on tieteellinen hypoteesi.

Vaikka tiede kuinka saisi hienon hypoteesin aikaiseksi siitä, miten maailma on syntynyt, sen ulottumattomissa on tärkeimmät kysymykset: miksi maailma luotiin? Onko takana sattuma vai Jumala? Tähän Raamatulla on selkeä vastaus, mutta sen sanoma ei ole tieteen keinoin todistettavissa. Uskovan ihmisen on vain luotettava siihen, mitä Raamattu asiasta sanoo. Löysimme taas paikan, jossa on otettava uskon askel.

Comments are closed.